Rotterdams Beeldfonds

In een stad als Rotterdam, waar de verschillen groot zijn tussen arm en rijk, noord en zuid en tussen de verschillende culturele achtergronden, verdwijnen er teveel mensen uit beeld. En als je niet meer in beeld bent, tel je vroeg of laat niet meer mee. Deze gedachte raakt mij nog steeds, zeker omdat de beelden in de media steeds meer van hetzelfde zijn. De bubble waar we in leven is, door algoritmen en een eenzijdig media-aanbod, steeds kleiner aan het worden. Het grote aantal mensen dat zich bezig houdt met beeldvorming, niet alleen in de politiek maar ook bij grote en kleine organisaties, is een andere oorzaak van geregisseerd beeld. Het echte, realistische beeld verdwijnt; het fastfoodbeeld rukt op.

Opdrachtgeverschap

Dit vraagt om een ander opdrachtgeverschap. Met respect voor de maker. Want zo zie je, wat je zelf niet kan verzinnen. Om de bubble te doorbreken en de stroom van meer van hetzelfde te stoppen, moeten we beseffen dat we vanachter een bureau niet kunnen bepalen hoe het leven er uit ziet. Want het leven buiten de ring, aan de andere kant van de rivier of links van het spoor ziet er echt anders uit dan jij denkt. Gelukkig zijn er fotografen. Zij zien meer, zij kijken anders en hebben heel veel verschillende achtergronden en gedachten. Buiten die bubble! 

Interessant? Bel me! Want wat ik kan voor Rotterdam.Make it Happen, Zadkine en het Erasmus kan ik ook voor jouw organisatie.