Het Rotterdams Beeldfonds

In een stad als Rotterdam, waar de verschillen groot zijn tussen arm en rijk, noord en zuid en tussen de verschillende culturele achtergronden, verdwijnen er teveel mensen uit beeld. En als je niet meer in beeld bent, tel je vroeg of laat niet meer mee. Deze gedachte raakt mij nog steeds, zeker omdat de beelden in de media steeds meer van hetzelfde zijn. De bubble waar we in leven is, door algoritmen en een eenzijdig media-aanbod steeds kleiner aan het worden. Het grote aantal mensen dat zich bezig houdt met beeldvorming, niet alleen in de politiek maar ook bij grote en kleine organisaties, is een andere oorzaak van geregisseerd beeld. Het echte beeld, het realistische beeld verdwijnt, het fastfoodbeeld rukt op. 

Opdrachtgeverschap

Dit vraagt om een ander opdrachtgeverschap. Met respect voor de maker. Want zo zie je, wat je zelf niet kan verzinnen.

Om de bubble te doorbreken en de stroom van meer van hetzelfde te stoppen, moeten we beseffen dat we vanachter een bureau niet kunnen bepalen hoe het leven er uit ziet. Want het leven buiten de ring, aan de andere kant van de rivier of links van het spoor ziet er echt anders uit dan jij denkt. Gelukkig zijn er fotografen. Zij zien meer, zij kijken anders en hebben heel veel verschillende achtergronden en gedachten. Zij zijn wat mij betreft aan zet om te laten zien hoe het leven er uit ziet.
Buiten die bubble.

Gelukkig ben ik niet de enige die dit ziet, het Rotterdams Beeldfonds rondt in 2019 drie projecten af in samenwerking met Rotterdam Make it Happen, Zadkine en het Erasmus MC.
En op hetbeeldvanrotterdam zijn nu meer dan 400 beelden te zien, die door middel van waardevrije tags, een verrassend en ontwapenend Rotterdam openbaren.